Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 657 milyon dolar ‘yeşil sanayi’ finansmanı

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması yoluyla enerji güvenliğini artırmaya yönelik 2 milyar dolarlık öncü niteliğinde girişime onay verdi.

Bu kapsamda 10 yıllık Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Ölçeklendirme (ECARES) programı ile ilk aşamada 15 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesinin eklenmesi ve 240 milyon metrik ton karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor.

Programın, kaldıraç etkisiyle 6 milyar dolarlık özel sermaye finansmanını harekete geçirmesi bekleniyor.

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2035’e kadar güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesini artırma hedefini destekleyici olarak, Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Dönüşümünün Hızlandırılması Projesi’ne yönelik 657 milyon dolarlık finansman olanağı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Antonella Bassani, “Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin, bölgedeki enerji güvenliğine katkıda bulunacak yenilenebilir enerji kapasitelerini artırmalarını desteklemek için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya Bankası olarak, ülkelerin yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması amacıyla özel sermayeyi çekmek için gerekli kolaylaştırıcı çerçeveyi ve başlangıç yatırımlarını geliştirmelerine yardımcı olmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de “Türkiye son zamanlarda enerji dönüşümü ile ilgili olarak gelişmekte olan piyasa ekonomileri arasında görülen en iddialı programlardan birine imza attı. Dünya Bankası, 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi iki katına çıkarma yönündeki bu kararlılığı olumlu karşılamakta ve enerji güvenliğini sağlama, tüketiciler için enerji maliyetlerini düşürme ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında ülkeye eşlik etmekten mutluluk duymaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Dağıtık Enerji için Piyasa Dönüşümünün Hızlandırılması Projesi, yenilenebilir enerjiyi artırmak amacıyla son kullanıcılar için güneş enerjisi piyasasının genişletilmesi üzerinde odaklanacak ve dağıtık bataryalı elektrik depolama pilot uygulamasını destekleyecek.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, kadın ve gençlerin sahibi olduğu işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 400 milyon dolar, seçili sektörlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarını desteklemek için de 416 milyon dolar tutarındaki proje finansmanlarının onaylanmasını kararlaştırdı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, İcra Direktörleri Kurulu, kadınların ve gençlerin Türkiye’deki yeşil dönüşüm sürecinin yarattığı istihdam olanaklarına ve ekonomik fırsatlara erişmelerine yardımcı olmayı amaçlayan 400 milyon dolar tutarında finansmanına onay verdi.

Türkiye Sosyal Açıdan Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi, kadın ve gençlerin sahibi olduğu mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (MKOBİ) finansmana erişimini, kadın ve gençlerin ekonominin yeşil sektörlerinin yarattığı işlere erişimlerini kolaylaştıracak.

İcra Direktörleri Kurulu, ayrıca temiz teknolojilerin ve süreçlerin benimsenmesi yoluyla seçili sektörlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarını desteklemeyi amaçlayan 416 milyon dolar tutarındaki Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi’ni de onayladı.

TÜRKİYE’NİN ÇABALARI DESTEKLENİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye’nin, beraberinde yeni fırsatlar da getirecek iddialı bir yeşil dönüşüm programına yönelik tüm ekonomi genelini kapsayan bir yaklaşım benimsediğine işaret ederek, “Dünya Bankası, Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını memnuniyetle karşılamakta, özellikle kadınlar ve gençler için olmak üzere yeşil dönüşümün faydalarının eşitlikçi ve kapsayıcı olmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemekten mutluluk duymaktadır. Türkiye Sosyal Açıdan Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi, ülkenin daha az kalkınmış bölgelerindeki kadınlar, gençler ve diğer kırılgan gruplar için ekonomik fırsatların yaygınlaştırılması ile istihdam yaratmanın kolaylaştırılmasına odaklanacaktır.” ifadelerini kullandı.

ÇEKİRDEK FİNANSMAN SAĞLANACAK

Projenin kadın ve gençlerin sahibi olduğu 5 binden fazla MKOBİ’yi desteklemeyi amaçladığını bildiren Lopez, “MKOBİ’ler, sağlanacak krediler ve hibeler yoluyla yeşil teknolojileri benimseyebilecek, karbon emisyonlarını azaltabilecek, taşkınlara ve iklim değişikliğinin diğer etkilerine karşı dirençlilik oluşturabilecektir. Kadınlara ve gençlere ait yeni işletmeler için çekirdek finansman da sağlanacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Lopez, projenin, iklim değişikliğine karşı dirençlilik oluşturma ve azaltma çabalarını teşvik etmek için ilçe ve belediye düzeyindeki yerel altyapı yatırımlarını da destekleyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Projeyle tahmini 175 altyapı tesisinin desteklenmesi bekleniyor. Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi, imalat sektörünü hedefleyecek, çevre, iklim, üretkenlik, sağlık ve dirençlilik üzerinde olumsuz etkileri olan hava kirleticilerinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayacak. Proje, sanayinin temiz teknolojileri ve süreçleri benimsemek için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştırarak, imalatçılardan kaynaklanan parçacık madde emisyonlarını yüzde 40 ve azot oksit emisyonlarını yüzde 30, sera gazı emisyonlarını ise yıllık olarak 220 bin ton azaltmayı amaçlamaktadır. Onaylanan projeler, Dünya Bankasının Türkiye’nin enerji, ulaştırma, sanayi, şehircilik, tarım, su ve orman yönetimi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki yeşil dönüşüm çabaları için sağladığı daha geniş kapsamlı desteğin bir parçasını oluşturmaktadır.”

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir